تابلو فرش

شستشوی تابلو فرش

یکی از وسایل تزیینی که تمیز کردن آنها نسبتا سخته و فقط با یک گردگیری ساده نمی توان آنها را تمیز کرد تابلو فرش ها هستن، مخصوصا تابلو فرش دست بافت ایرانی، از طرفی شستن آنها هم اگر برای اولین بار باشد ممکن است باعث تغییر رنگ یا خراب شدن تابلو فرش شود.
از این رو برای شستشوی تابلو فرش میتوانید بدون هیچ نگرانی از خراب شدن تابلو فرش هایتان انهارا به ما بسپارید.

 

فهرست