رفوگری ظفر

رفوگری ظفر

یکی از بهترین رفوگری ظفر است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه ظفر آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری ظفر است.