رفوگری زعفرانیه

رفوگری زعفرانیه

یکی از بهترین رفوگری زعفرانیه است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه زعفرانیه آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری زعفرانیه است.