رفوگری ولنجک

رفوگری ولنجک

یکی از بهترین رفوگری ولنجک است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه ولنجک آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری ولنجک است.