رفوگری تجریش

رفوگری تجریش

یکی از بهترین رفوگری تجریش است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه تجریش آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری تجریش است.