رفوگری کامرانیه

رفوگری کامرانیه

یکی از بهترین رفوگری کامرانیه است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه کامرانیه آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری کامرانیه است.