رفوگری قیطریه

رفوگری قیطریه

یکی از بهترین رفوگری قیطریه است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه قیطریه آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری قیطریه است.