رفوگری فرمانیه

رفوگری فرمانیه

یکی از بهترین رفوگری فرمانیه است. امروزه شستشوی فرش را می‌توان یکی از نیازهای خانوارها و خانه‌های مسکونی به شمار آورد که این خدمت توسط مجموعه‌های تخصصی با نام قالیشویی ارائه می‌شود. یکی از بهترین قالیشویی‌ها که در منطقه فرمانیه آماده ارائه بهترین خدمات می‌باشد، مجموعه رفوگری فرمانیه است.